Bảng menu QSR Drive-thru ngoài trời đơn
Bảng menu QSR Drive-thru ngoài trời đơn
Single Outdoor QSR Drive-thru Menu Boards
Single Outdoor QSR Drive-thru Menu Boards
Bảng menu QSR Drive-thru ngoài trời đơn
Single Outdoor QSR Drive-thru Menu Boards
Bảng menu QSR Drive-thru ngoài trời đơn
Bảng menu QSR Drive-thru ngoài trời đơn
Bảng menu QSR Drive-thru ngoài trời đơn
Single Outdoor QSR Drive-thru Menu Boards
Single Outdoor QSR Drive-thru Menu Boards
Bảng menu QSR Drive-thru ngoài trời đơn
Single Outdoor QSR Drive-thru Menu Boards
Bảng menu QSR Drive-thru ngoài trời đơn
Bảng menu QSR Drive-thru ngoài trời đơn

Bảng menu QSR Drive-thru ngoài trời đơn

Mô hình đặc điểm kỹ thuật:
EKOADF13
Số lượng
Giờ đây, Bảng thực đơn QSR Drive-thru ngoài trời đơn của EKAA đang cải thiện trải nghiệm QSR và giúp các nhà hàng đón đầu nhu cầu thay đổi nhanh chóng của khách hàng. Do đó, các nhà hàng được trang bị tốt hơn Bảng thực đơn QSR Drive-thru Đơn ngoài trời để giao đồ ăn cho khách hàng nhanh chóng và thuận tiện nhất có thể, đồng thời nhân viên có nhiều thời gian hơn để tập trung vào dịch vụ khách hàng. Bảng thực đơn Drive-thru QSR ngoài trời duy nhất đóng một vai trò quan trọng trong Nhà hàng phục vụ nhanh (QSR). Đối với QSR, không có gì hữu ích hơn các dịch vụ drive-thru. Khoảng 75% của tất cả các nhà hàng phục vụ nhanh cung cấp dịch vụ drive-thru cho khách hàng của họ. Tại sao chính xác? Một dấu hiệu rõ ràng là có tới 20% tổng số bữa ăn của người Mỹ được ăn trong ô tô. Đây là một thị trường mà bạn chỉ cần khai thác nếu bạn là một nhà hàng phục vụ nhanh.

Gửi yêu cầu

*
*
*
Xem trước trên thiết bị di động
X
customer-service Dịch vụ khách hàng
message Thông điệp
go top Hàng đầu
Scan the QR code Close
qr code