Hệ thống QSR DRIVER-THRU Bảng menu ngoài trời
Hệ thống QSR DRIVER-THRU Bảng menu ngoài trời
Hệ thống QSR DRIVER-THRU Bảng menu ngoài trời
Hệ thống QSR DRIVER-THRU Bảng menu ngoài trời
Hệ thống QSR DRIVER-THRU Bảng menu ngoài trời
Hệ thống QSR DRIVER-THRU Bảng menu ngoài trời
Hệ thống QSR DRIVER-THRU Bảng menu ngoài trời

Hệ thống QSR DRIVER-THRU Bảng menu ngoài trời

Mô hình đặc điểm kỹ thuật:
EKOADF27
Số lượng
Bảng thực đơn kỹ thuật số ngoài trời EKAA đang cải thiện trải nghiệm QSR và giúp các nhà hàng đón đầu nhu cầu thay đổi nhanh chóng của khách hàng. Do đó, các nhà hàng được trang bị tốt hơn để giao đồ ăn cho khách hàng nhanh chóng và thuận tiện nhất có thể, đồng thời nhân viên có nhiều thời gian hơn để tập trung vào dịch vụ khách hàng.
Bảng thực đơn kỹ thuật số ngoài trời Drive-Thru đóng một vai trò quan trọng trong Nhà hàng phục vụ nhanh (QSR). Đối với Bảng menu kỹ thuật số ngoài trời, không có gì hữu ích hơn các dịch vụ drive-thru. Khoảng 75% của tất cả các nhà hàng phục vụ nhanh cung cấp dịch vụ drive-thru cho khách hàng của họ. Tại sao chính xác? Một dấu hiệu rõ ràng là có tới 20% tổng số bữa ăn của người Mỹ được ăn trong ô tô. Đây là một thị trường mà bạn chỉ cần khai thác nếu bạn là một nhà hàng phục vụ nhanh.

Gửi yêu cầu

*
*
*
Xem trước trên thiết bị di động
X
customer-service Dịch vụ khách hàng
message Thông điệp
go top Hàng đầu
Scan the QR code Close
qr code